Огласи

Конкурси

Соопштенија

:en senior leadership roundtable on military and defense aspects of border security in south east europe: :mk тркалезна маса на високи лидери за воените и одбранбените аспекти на граничната безбедност во југоисточна европа:

24.11.2017
SENIOR LEADERSHIP ROUNDTABLE ON MILITARY AND DEFENSE ASPECTS OF BORDER SECURITY IN SOUTH EAST EUROPEТРКАЛЕЗНА МАСА НА ВИСОКИ ЛИДЕРИ ЗА ВОЕНИТЕ И ОДБРАНБЕНИТЕ АСПЕКТИ НА ГРАНИЧНАТА БЕЗБЕДНОСТ ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

Официјална посета на делегација од воената академија на република австрија на воената академија генерал михаило апостолски - скопје, република македонија

10.11.2017
Официјална посета на делегација од Воената академија на Република Австрија на Воената академија Генерал Михаило Апостолски - Скопје, Република Македонија

Посета на началникот на генералштабот на армијата на црна гора на воената академија генерал михаило апостолски - скопје, република македонија

10.11.2017
На ден 8 ноември 2017 година, Началникот на Генералштабот на Војската на Црна Гора бригаден генерал Илија Даковиќ ја посети Воената А...

:en a workshop for the development of a system for early detection of forest fires is opened in berovo: :mk во берово одржана работилницата за развој на систем за рано откривање на шумски пожари:

09.11.2017
A workshop for the development of a system for early detection of forest fires is opened in BerovoВо Берово одржана работилницата за развој на систем за рано откривање на шумски пожари

:en working meetings with representatives from the nato deep program: :mk работни состаноци со претставници од програмата на нато за унапредување на образованието во одбраната:

01.11.2017
Working meetings with representatives from the NATO DEEP programРаботни состаноци со претставници од програмата на НАТО за унапредување на образованието во одбраната

:en contribution of the military academy to the cyber security advanced training course in antalya: :mk придонес на воената академија на напредниот курс за сајбер безбедност одржан во анталија:

29.10.2017
Contribution of the Military Academy to the Cyber Security Advanced Training Course in AntalyaПридонес на Воената академија на Напредниот курс за сајбер безбедност одржан во Анталија