Оглас за упатување на питомци од Воената академија во Скопје на ,,Интернационална питомечка недела" на Вишото Воено-морско училиште ,,Никола Јонков Вапцаров" во Варна, Република Бугарија.