Огласи

Конкурси

Соопштенија

Список на кандидати кои треба да се јават на приемни испити по математика и англиски јазик на 10.08.2017 година (четврток) во 09,00 часот на воената академија-скопје

09.08.2017
Список на кандидати кои треба да се јават на приемни испити по математика и англиски јазик на 10.08.2017 година (четврток) во 09,00 часот на Воената академија-Скопје

Список на кандидати кои треба да се јават на приемни испити по математика и англиски јазик на 10.08.2017 година (четврток) во 09,00 часот на Воената академија-Скопје

09.08.2017
Список на кандидати кои треба да се јават на приемни испити по математика и англиски јазик на 10.08.2017 година (четврток) во 09,00 часот на Воената академија-Скопје

КОНКУРС за избор/реизбор во сите наставно - стручни звања на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, ИЗБОР НА ЛЕКТОР/ВИШ ЛЕКТОР 2017

26.07.2017
КОНКУРС за избор/реизбор во сите наставно - стручни звања на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, ИЗБОР НА ЛЕКТОР/ВИШ ЛЕКТОР 2017

Список на кандидати кои треба да се јават за проверки по физичка подготвеност на воениот стадион -скопје во градскиот парк скопје на ден 05.јули (среда) 2017 година во 08,30 часот

04.07.2017
СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ЈАВАТ За проверки по физичка подготвеност на Воениот стадион -Скопје во градскиот парк Скопје на ден 05.ЈУЛИ (среда) 2017 година во 08,30 часот

Список на кандидати кои треба да се јават на здравствен преглед во воено медицински центар -скопје на ден 03.јули 2017 година (понеделник) во 08,00 ч.

30.06.2017
СПИСОК НА КАНДИДАТИ кои треба да се јават на здравствен преглед во Воено медицински центар -Скопје на ден 03.Јули 2017 година (понеделник) во 08,00 ч.

Список на кандидати (пријавени за воено-воздухопловство-насока пилот) кои треба да се јават на процесот на селекција на земја и во воздух во центарот за обука на пилоти-петровец на ден 03.јули (понеделник) 2017 година

30.06.2017
СПИСОК НА КАНДИДАТИ (пријавени за воено-воздухопловство-насока пилот) кои треба да се јават на процесот на селекција на земја и во воздух во Центарот за обука на пилоти-Петровец на ден 03.јули (понеделник) 2017 година

Список на кандидати кои треба да се јават на повторна проверка за психолошко тестирање (прилог бр.1) на воената академија-скопје на ден 29.јуни (четврток) 2017 година во 09,00 часот

27.06.2017
СПИСОК НА КАНДИДАТИ кои треба да се јават на повторна проверка за психолошко тестирање (прилог бр.1) на Воената академија-Скопје на ден 29.јуни (четврток) 2017 година во 09,00 часот

Список на кандидати (пријавени за воено-воздухопловство-насока пилот) кои треба да се јават на проверки по физичка подготвеност на воениот стадион –скопје во градскиот парк скопје на ден 27.јуни (вторник) 2017 година во 09,00 часот

23.06.2017
СПИСОК НА КАНДИДАТИ (пријавени за воено-воздухопловство-насока пилот) кои треба да се јават на проверки по физичка подготвеност на Воениот стадион –Скопје во градскиот парк Скопје на ден 27.јуни (вторник) 2017 година во 09,00 часот