Огласи

Конкурси

Соопштенија

Конечна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на воената академија според конкурсот објавен на ден 04.05.2017 година (втор уписен рок)

01.09.2017
Конечна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воената академија според конкурсот објавен на ден 04.05.2017 година (втор уписен рок)

Прелиминарна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на воена академија според конкурс објавен на ден 04.05.2017 (втор уписен рок)

31.08.2017
ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воена академија според Конкурс објавен на ден 04.05.2017 (втор уписен рок)

Список на кандидати кои треба да се јават за проверки по физичка подготвеност на воениот стадион -скопје во градскиот парк скопје на ден 30 август (среда) 2017 година во 08,15 часот

27.08.2017
СПИСОК НА КАНДИДАТИ кои треба да се јават за проверки по физичка подготвеност на Воениот стадион -Скопје во градскиот парк Скопје на ден 30 Август (Среда) 2017 година во 08,15 часот

Втора група на кандидати за проверка на здравствена психофизичка способност во воено медицински центар – скопје на 25 август 2017 година (петок) во 08,15 часот

24.08.2017
ВТОРА ГРУПА НА КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕРКА НА ЗДРАВСТВЕНА ПСИХОФИЗИЧКА СПОСОБНОСТ ВО ВОЕНО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР – СКОПЈЕ НА 25 АВГУСТ 2017 ГОДИНА (ПЕТОК) ВО 08,15 ЧАСОТ

Прва група на кандидати за проверка на здравствена психофизичка способност во воено медицински центар - скопје на 24 август 2017 година (четврток) во 08,15 часот

23.08.2017
Прва група на кандидати за проверка на здравствена психофизичка способност во Воено медицински центар - Скопје на 24 Август 2017 година (четврток) во 08,15 часот

Датуми и листи на кандидати за псохолошки прегледи за упис на воената академија генерал михаило апостолски – скопје, согласно конкурсот објавен на ден 04.05.2017 година (втор уписен рок)

22.08.2017
Датуми и листи на кандидати за псохолошки прегледи за упис на Воената академија Генерал Михаило Апостолски – Скопје, согласно конкурсот објавен на ден 04.05.2017 година (втор уписен рок)

Првична ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на воена академија според конкурс објавен на ден 04.05.2017 (втор уписен рок)

22.08.2017
Согласно член 26 од Правилникот за условите, критериумите и постапката за спроведување на конкурсот за запишување и избор на кандидати за пр...