Огласи

Конкурси

Соопштенија

Список на кандидати кои треба да се јават за проверки по физичка подготвеност на воениот стадион -скопје во градскиот парк скопје на ден 08 јуни (четврток) и 09 јуни (петок) 2017 година во 09,00 часот

07.06.2017
Список на кандидати кои треба да се јават за проверки по физичка подготвеност на Воениот стадион -Скопје во градскиот парк Скопје на ден 08 Јуни (Четврток) и 09 Јуни (Петок) 2017 година во 09,00 часот

Список на кандидати кои треба да се јават на здравствен преглед во воено медицински центар -скопје на ден 07. јуни 2017 година во 08,00 часот

06.06.2017
СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ЈАВАТ НА ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД во Воено медицински центар -Скопје НА ДЕН 07. ЈУНИ 2017 година во 08,00 часот

Тест програма за приемниот испит по математика за конкурсот за запишување студенти/питомци за потребите на министерството за одбрана и на армијата на република македонија на прв циклус студии на воената академија генерал михаило апостолски − скопје во уче

06.06.2017
ТЕСТ ПРОГРАМА за приемниот испит по математика за конкурсот за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија на прв циклус студии на Воената академија Генерал Михаило Апостолски − Скопје во учебната 2017/2018 година

Известување за датуми за физички проверки по конкурсот за запишување студенти/питомци за потребите на министерството за одбрана и на армијата на република македонија на прв циклус студии на воената академија генерал михаило апостолски − скопје во учебната

05.06.2017
Известување за датуми за физички проверки по конкурсот за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија на прв циклус студии на Воената академија Генерал Михаило Апостолски − Скопје во учебната 2017/2018 година

Список на кандидати кои треба да се јават на здравствен преглед во воено медицински центар -скопје на ден 06. јуни 2017 година во 08,00 часот

05.06.2017
СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ЈАВАТ НА ЗДРАВСТВЕН ПРЕГЛЕД во Воено медицински центар -Скопје НА ДЕН 06. ЈУНИ 2017 година во 08,00 часот

Решенија за прием на кандидати за студенти/питомци за потребите на мо и арм во република хртватска, република србија и република турција во учебната 2017/2018 година

29.05.2017
Решенија за прием на кандидати за студенти/питомци за потребите на МО и АРМ во Република Хртватска, Република Србија и Република Турција во учебната 2017/2018 година

:en highlights from the nato advanced training course countering isis radicalisation activities through the cyberspace in the region of south-east europe (ciracresee): :mk известување за реализирана нато напредната школа на тема борба против активностите

26.05.2017
Highlights from the NATO Advanced Training Course Countering ISIS Radicalisation Activities through the Cyberspace in the Region of South-East Europe (CIRACRESEE)Известување за реализирана НАТО Напредната школа на тема Борба против активностите на ИСИС за радикализација преку сајбер просторот во регионот на Југоисточна Европа