Огласи

Конкурси

Соопштенија

:en military academy continues its support to the activities organized by the racviac center for security cooperation: :mk воената академија продолжува со својата поддршка на активностите организирани од страна на racviac центарот за безбедносна соработка

28.01.2018
Military Academy continues its support to the activities organized by the RACVIAC Center for Security CooperationВоената академија продолжува со својата поддршка на активностите организирани од страна на RACVIAC Центарот за безбедносна соработка

:en visit to the faculty of electrical engineering and computing at the university of zagreb, r. croatia: :mk посета на факултетот за електротехника и информатика при универзитетот во загреб, р. хрватска:

28.01.2018
Visit to the Faculty of Electrical Engineering and Computing at the University of Zagreb, R. CroatiaПосета на Факултетот за електротехника и информатика при Универзитетот во Загреб, Р. Хрватска

:en working visit at the naval academy nikola vaptsarov supported by the nato deep : :mk работна посета на воено-поморското училиште никола јонков вапцаров во рамките на проектот спонзориран од нато deep:

10.01.2018
Working visit at the Naval Academy Nikola Vaptsarov supported by the NATO DEEP Работна посета на Воено-поморското училиште Никола Јонков Вапцаров во рамките на проектот спонзориран од НАТО DEEP

:en another successful cooperation with nato deep in the area of advanced distance learning: :mk продолжува соработката со програмата на нато за унапредување на образованието во одбраната во делот за напредно далечинско учење:

15.12.2017
Another successful cooperation with NATO DEEP in the area of Advanced distance learningПродолжува соработката со програмата на НАТО за унапредување на образованието во одбраната во делот за напредно далечинско учење

:en senior leadership roundtable on military and defense aspects of border security in south east europe: :mk тркалезна маса на високи лидери за воените и одбранбените аспекти на граничната безбедност во југоисточна европа:

24.11.2017
SENIOR LEADERSHIP ROUNDTABLE ON MILITARY AND DEFENSE ASPECTS OF BORDER SECURITY IN SOUTH EAST EUROPEТРКАЛЕЗНА МАСА НА ВИСОКИ ЛИДЕРИ ЗА ВОЕНИТЕ И ОДБРАНБЕНИТЕ АСПЕКТИ НА ГРАНИЧНАТА БЕЗБЕДНОСТ ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

Официјална посета на делегација од воената академија на република австрија на воената академија генерал михаило апостолски - скопје, република македонија

10.11.2017
Официјална посета на делегација од Воената академија на Република Австрија на Воената академија Генерал Михаило Апостолски - Скопје, Република Македонија

Посета на началникот на генералштабот на армијата на црна гора на воената академија генерал михаило апостолски - скопје, република македонија

10.11.2017
На ден 8 ноември 2017 година, Началникот на Генералштабот на Војската на Црна Гора бригаден генерал Илија Даковиќ ја посети Воената А...

:en a workshop for the development of a system for early detection of forest fires is opened in berovo: :mk во берово одржана работилницата за развој на систем за рано откривање на шумски пожари:

09.11.2017
A workshop for the development of a system for early detection of forest fires is opened in BerovoВо Берово одржана работилницата за развој на систем за рано откривање на шумски пожари