Оглас за упатување на питомци од Воена академија во Скопје на "8-та Интернационална питомечка недела" на Националната одбранбена академија во Гори, Република Грузија

22.01.2024

Оглас за упатување на питомци од Воена академија во Скопје на "8-та Интернационална питомечка недела" на Националната одбранбена академија во Гори, Република Грузија

Оглас