Огласи

Конкурси

Соопштенија

Прелиминарна - ранг листа на кандидати за студенти/питомци за потребите на мо и арм во република хртватска, република србија и република турција во учебната 2017/2018 година

19.05.2017
Прелиминарна - ранг листа на кандидати за студенти/питомци за потребите на МО и АРМ во Република Хртватска, Република Србија и Република Турција во учебната 2017/2018 година

Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на министерството за одбрана и на армијата на република македонија на прв циклус студии на воената академија генерал михаило апостолски − скопје во учебната 2017/2018 година

15.05.2017
КОНКУРС за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија на прв циклус студии на Воената академија Генерал Михаило Апостолски − Скопје во учебната 2017/2018 година

Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на министерството за одбрана и на армијата на република македонија што ќе се школуваат во република турција, во република србија и во република хрватска во учебната 2017/2018 година

19.04.2017
КОНКУРС за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија што ќе се школуваат во Република Турција, во Република Србија и во Република Хрватска во учебната 2017/2018 година

:en the 7th siars (smart i (eye) advisory rescue system) project workshop was successfully organized in the period 09-11. april 2017: :mk во период од 09-11 април 2017 година се одржа 7-мата по ред работилница поврзана со siars (smart i (eye) advisory res

10.04.2017
The 7th SIARS (Smart I (eye) Advisory Rescue System) project workshop was successfully organized in the period 09-11. April 2017Во период од 09-11 Април 2017 година се одржа 7-мата по ред работилница поврзана со SIARS (Smart I (eye) Advisory Rescue System) проектот

Конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на воената академија генерал михаило апостолски – скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на министерството за одбрана и на армијата на република

04.04.2017
КОНКУРС за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија Генерал Михаило Апостолски – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија

Прелиминарна ранг листа на кандидати кои поминале селекција на земја по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на воената академија генерал михаило апостолски – скопје, на лица со завршен прв циклус на сту

27.03.2017
Прелиминарна ранг листа на кандидати кои поминале селекција на земја по конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија Генерал Михаило Апостолски – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија