Огласи

Конкурси

Соопштенија

:en successful realization of the workshop curriculum development held by representatives of the nato defence education enhancement programme- nato deep: :mk одржана работилница на тема развој на наставни програми од страна на претставници на програма на

23.03.2018
Successful realization of the workshop Curriculum development held by representatives of the NATO Defence Education Enhancement Programme- NATO DEEPОдржана работилница на тема Развој на наставни програми од страна на претставници на програма на НАТО за унапредување на образованието во одбраната - NATO DEEP

:en successful realization of the workshop adult education and methodologies for teaching held by representatives of the nato defence education enhancement programme- nato deep: :mk одржана работилница на тема образование на возрасни и методологии на пре

18.02.2018
Successful realization of the workshop Adult education and methodologies for teaching held by representatives of the NATO Defence Education Enhancement Programme- NATO DEEPОдржана работилница на тема Образование на возрасни и методологии на предавање од страна на претставници на програма на НАТО за унапредување на образованието во одбраната - NATO DEEP