Известување за студентите на втор циклус на студии - магистерски студии

09.11.2023

Почитувани

            Ве известуваме дека на 13.11.2023 година во 17:00 часот во амфитеатарот на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во објект број 54 ќе се одржи воведeн час за втор циклус на студии - магистерски студии по следниве насоки: 

            1. насока: Безбедност и одбрана и

            2. насока: Сајбер безбедност и дигитална форензика.

            За студентите кои не се од Република Северна Македонија во распоредот на часови кај воведен час и информирање е поставен линк на кој треба да се приклучат.

           

 

За студентите од Република Северна Македонија потребно е физичко присуство.

            Студентите кои немаат доставено документи во оригинал или заверени на нотар, согласно конкурсот да ги достават во студентска служба.

            Во прилог ви е распоред на часови.

            Распоред

Со почит

м-р Билјана Стојановска

Шеф на студентска служба