Катедра за општествени и хуманистички науки

 Катедра за општествени науки

Како организациона единица во состав на Воената академија, Катедрата за општествени науки ги покрива наставните дисциплини од областа на општествените и хуманистичките науки. Во рамки на Катедрата за општествени науки вработени се шест наставници во редовен работен однос, а во својство на визитинг наставници ангажирани се научни работници и од други високообразовни установи. 

 

Настава

Посебно внимание се посветува на трендовите на современото војување од правен, историски и социолошки аспект. На тој начин, преку предметите од широката палета на општествени и хуманистички науки, питомците и студентите на Воената академија се стекнуваат со знаења неопходни за нивната идна офицерска професија и се оспособуваат за соодветно имплементирање на стекнатите знаења при извршување на претстојните задачи во областа на одбраната и безбедноста.

 

 

 

Работно време
Пон-Пет: 08:00-16:00