Огласи

Информација за кандидатите за Специјализација за командни и штабни должности

13.09.2023

Почитувани, Ве известуваме дека приемниот испит за кандидатите за Специјализација за командн

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ ПО КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ СО ЗАВРШЕН ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ ЗА ОФИЦЕРИ НА СЛУЖБИТЕ ВО АРМИЈАТА СОГЛАСНО КОНКУРСОТ ОБЈАВЕН НА ДЕН 08.06.2023 ГОДИНА

30.08.2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ ПО КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ СО ЗАВРШЕН ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ ЗА ОФИЦЕРИ НА СЛУЖБИТЕ ВО АРМИЈАТА СОГЛАСНО КОНКУРСОТ ОБЈАВЕН НА ДЕН 08.06.2023 ГОДИНА

Конечна ранг листа на прв циклус студии на Воената академија според конкурс објавен на ден 27.06.2023 (прв уписен рок)

14.08.2023

Конечна ранг листа на прв циклус студии на Воената академија според конкурс објавен на ден 27.06.

Прелиминарна ранг-листа на кандидатите за студенти/питомци на прв циклус на студии на Воената академија според конкурс објавен на ден 27.06.2023 година

11.08.2023

Прелиминарна ранг-листа на кандидатите за студенти/питомци на прв циклус на студии на Воената ака