Огласи

Јавен повик за набавка на материјални средства согласно програмата INTERRREG IPA CBC - PREVEN-T

29.08.2022

Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, за потребите на проектот „Современи алатки за навремена прогноза и мониторинг на ризици од шумски пожари и поплави и иновативни техники за заштита и подготвеност на граѓаните“, објавува јавен повик за набавка на ИТ опрема.

Решение за прием на кандидати за студенти питомци за школување на Воена академија ,,West Point “

31.05.2022

Решение за прием на кандидати за студенти питомци за школување на Воена академија ,,West Point“

Јавен повик за набавка на материјални средства

05.05.2022

Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, за потребите на проектот „Современи алатки за навремена прогноза и мониторинг на ризици од шумски пожари и поплави и иновативни техники за заштита и подготвеност на граѓаните“, објавува јавен повик за набавка на теренско моторно возило.

Оглас за Еразмус + КА1 мобилност на студентите

11.01.2022

Оглас за Еразмус + КА1 мобилност на студентите – питомците од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје, во академската година 2021/2022

Оглас за Еразмус + КА1 мобилност на студентите

10.11.2021

Оглас за Еразмус + КА1 мобилност на студентите – питомците од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје, во академската година 2021/2022

Оглас за Еразмус + КА1 мобилност на студенти 2019 Хрватска и Словачка

21.11.2019

Оглас за Еразмус + КА1 мобилност на студенти за Република Хрватска (Регионален центар за заштита и спасување-Осијек) – 2 (две) места и Република Словачка (Општински уред-канцеларија за заштита и спасување-Поважка Бистирца) – 3 (три) места

ОГЛАС за Еразмус + КА1 студентски мобилности 2019 Хрватска, Бугарија, Словачка

21.11.2019

ОГЛАС за Еразмус + КА1 студентски мобилности и размена во Република Хрватска, Република Бугарија и Република Словачка, вкупно – 13 (тринаесет) места.

Конкурс за избор на наставници и соработник на Воената академија во Скопје 2019

01.08.2019

Конкурс за избор на наставници и соработник на Воената академија во Скопје 2019

ОГЛАС за Еразмус + КА1 мобилност на студентите 2019/2020 Хрватска и Словачка

01.07.2019

ОГЛАС за Еразмус + КА1 мобилност на студентите – питомците од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје, во академската година 2019/2020