Огласи

Оглас за упатување на питомци од Воената академија во Скопје на "Интернационална питомечка недела" на Одбранбена академија во Приштина, Република Косово

26.01.2024

Оглас за упатување на питомци од Воената академија во Скопје на "Интернационална питомечка недела

Информација за кандидатите за Специјализација за командни и штабни

16.10.2023

Почитувани, Ве известуваме дека приемниот испит за кандидатите за Специјализација за командн

Информација за кандидатите за Специјализација за командни и штабни должности

13.09.2023

Почитувани, Ве известуваме дека приемниот испит за кандидатите за Специјализација за командн

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ ПО КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ СО ЗАВРШЕН ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ ЗА ОФИЦЕРИ НА СЛУЖБИТЕ ВО АРМИЈАТА СОГЛАСНО КОНКУРСОТ ОБЈАВЕН НА ДЕН 08.06.2023 ГОДИНА

30.08.2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ ПО КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ СО ЗАВРШЕН ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ ЗА ОФИЦЕРИ НА СЛУЖБИТЕ ВО АРМИЈАТА СОГЛАСНО КОНКУРСОТ ОБЈАВЕН НА ДЕН 08.06.2023 ГОДИНА