Огласи

Оглас за упатување на питомци од Воената академија во Скопје на "Интернационална питомечка недела" на Одбранбена академија во Приштина, Република Косово

26.01.2024

Оглас за упатување на питомци од Воената академија во Скопје на "Интернационална питомечка недела

Информација за кандидатите за Специјализација за командни и штабни

16.10.2023

Почитувани, Ве известуваме дека приемниот испит за кандидатите за Специјализација за командн