Како да конкурираш

Како да конкурираш

Повеќе информации околу начинот на конкурирање на Воената академија, молбата, пријавниот лист и останати содржини.