Огласи

Конкурси

Соопштенија

Решение за прием на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на министерство за одбрана и на армијата на република македонија во учебната 2017/18 годинa (втор уписен рок)

11.09.2017
Решение за прием на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерство за одбрана и на Армијата на Република Македонија во учебната 2017/18 годинa (втор уписен рок)

Известување - продолжување на рокот за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје

04.09.2017
Известување - продолжување на рокот за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје

Известување - продолжување на рокот за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на воената академија генерал михаило апостолски – скопје

04.09.2017
Известување - продолжување на рокот за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија Генерал Михаило Апостолски – Скопје

ИЗВЕСТУВАЊЕ Во врска со Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерство за одбрана и на Армијата на Република Македонија во учебната 2017/18 годинa

04.09.2017
ИЗВЕСТУВАЊЕ Во врска со Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерство за одбрана и на Армијата на Република Македонија во учебната 2017/18 годинa

Известување во врска со конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на министерство за одбрана и на армијата на република македонија во учебната 2017/18 годинa

04.09.2017
ИЗВЕСТУВАЊЕ Во врска со Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерство за одбрана и на Армијата на Република Македонија во учебната 2017/18 годинa