Огласи

Конкурси

Соопштенија

:en successful realization of the workshop methodology of advanced distance learning use in education held by representatives from nato deep: :mk одржана работилница на тема методологија за употребата на напредното далечинско учење реализирана од претстав

15.06.2018
Successful realization of the workshop Methodology of Advanced distance learning use in education held by representatives from NATO DEEPОдржана работилница на тема Методологија за употребата на напредното далечинско учење реализирана од претставници на НАТО ДЕЕП тимот

Решение за прием на студенти на втор циклус на студии за програмата сајбер безбедност и дигитална форензика на воената академија генерал михаило апостолски - скопје во учебната 2017/18 година

23.05.2018
Решение за прием на студенти на втор циклус на студии за програмата Сајбер безбедност и дигитална форензика на Воената академија Генерал Михаило Апостолски - Скопје во учебната 2017/18 година