Соопштенија

Измена на решение за прием на кандидати по конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии објавен на 02/03.09.2023 година - Cloned

15.09.2023

Измена на решение за прием на кандидати по конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии објавен на 02/03.09.2023 година

Информација за кандидатите за Специјализација за командни и штабни должности

13.09.2023

Почитувани, Ве известуваме дека приемниот испит за кандидатите за Специјализација за командн

Реализирана посета од највисокиот воен претставник на НАТО и претседавач на Воениот комитет на НАТО, адмирал Роб Бауер

05.09.2023

На ден 05.09.2023 година како дел од дводневната посета, Воената академија имаше чест да биде пос

Решение за прием на кандидати по конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии објавен на 02/03.09.2023 година

05.09.2023

Решение за прием на кандидати по конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии објавен на 02/03.09.2023 година

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ ПО КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ СО ЗАВРШЕН ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ ЗА ОФИЦЕРИ НА СЛУЖБИТЕ ВО АРМИЈАТА СОГЛАСНО КОНКУРСОТ ОБЈАВЕН НА ДЕН 08.06.2023 ГОДИНА

30.08.2023

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТИ ПО КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ СО ЗАВРШЕН ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ ЗА ОФИЦЕРИ НА СЛУЖБИТЕ ВО АРМИЈАТА СОГЛАСНО КОНКУРСОТ ОБЈАВЕН НА ДЕН 08.06.2023 ГОДИНА

Конечна ранг листа на прв циклус студии на Воената академија според конкурс објавен на ден 27.06.2023 (прв уписен рок)

14.08.2023

Конечна ранг листа на прв циклус студии на Воената академија според конкурс објавен на ден 27.06.