Огласи

Конкурси

Соопштенија

Информација за спроведување на тестирање по Англиски јазик на 2 и 3та група. Тестирањето ќе се спроведе во касарна „Илинден“-Скопје во Центарот за странски јазици (20-21.08.2020 година)

19.08.2020
Информација за спроведување на тестирање по Англиски јазик на 2 и 3та група. Тестирањето ќе се спроведе во касарна „Илинден“-Скопје во Центарот за странски јазици (20-21.08.2020 година)

Информација за спроведување на тестирање по англиски јазик на 2 и 3та група. тестирањето ќе се спроведе во касарна илинден-скопје во центарот за странски јазици (20-21.08.2020 година)

19.08.2020
Информација за спроведување на тестирање по Англиски јазик на 2 и 3та група. Тестирањето ќе се спроведе во касарна Илинден-Скопје во Центарот за странски јазици (20-21.08.2020 година)

Информација за спроведување на тестирање по Англиски јазик на 1-вата група. Тестирањето ќе се спроведе во касарна „Илинден“-Скопје во Центарот за странски јазици ( 19.08.2020 година)

18.08.2020
Информација за спроведување на тестирање по Англиски јазик на 1-вата група. Тестирањето ќе се спроведе во касарна „Илинден“-Скопје во Центарот за странски јазици ( 19.08.2020 година)

Информација за спроведување на тестирање по англиски јазик на 1-вата група. тестирањето ќе се спроведе во касарна илинден-скопје во центарот за странски јазици ( 19.08.2020 година)

18.08.2020
Информација за спроведување на тестирање по Англиски јазик на 1-вата група. Тестирањето ќе се спроведе во касарна Илинден-Скопје во Центарот за странски јазици ( 19.08.2020 година)

ТЕСТ ПРОГРАМА за приемниот испит по математика за запишување студенти/питомци на прв циклус студии на Воената академија во учебната 2020/2021 година

05.08.2020
ТЕСТ ПРОГРАМА за приемниот испит по математика за запишување студенти/питомци на прв циклус студии на Воената академија во учебната 2020/2021 година

Тест програма за приемниот испит по математика за запишување студенти/питомци на прв циклус студии на воената академија во учебната 2020/2021 година

05.08.2020
ТЕСТ ПРОГРАМА за приемниот испит по математика за запишување студенти/питомци на прв циклус студии на Воената академија во учебната 2020/2021 година