Огласи

Конкурси

Соопштенија

:en successfully accomplished first online meeting for erasmus+ka220 project future classrooms' leadership: :mk реализиран првиот онлајн состанок за еразмус+ka220 проектот future classrooms' leadership:

05.02.2022
Successfully accomplished first online meeting for Erasmus+KA220 project Future Classrooms' LeadershipРеализиран првиот онлајн состанок за Еразмус+KA220 проектот Future Classrooms' Leadership

:en successfully accomplished meeting with the representatives from centre for security cooperation racviac for the joint project proposal strengthening see resilient cyber security against hybrid threats (strength): :mk реализиран координтивен состанок с

22.01.2022
Successfully accomplished meeting with the representatives from Centre for security cooperation Racviac for the joint project proposal Strengthening SEE Resilient Cyber Security against Hybrid Threats (STRENGTH)Реализиран координтивен состанок со претставници од Центарот за меѓународна соработка Раквијак за заедничкиот предлог проект Strengthening SEE Resilient Cyber Security against Hybrid Threats (STRENGTH)

Решение за прием на кандидати за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии, според конкурс објавен на ден 26.07.2021 година

21.12.2021
Решение за прием на кандидати за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии, според конкурс објавен на ден 26.07.2021 година

Конечна ранг листа на кандидати кои се пријавиле на конкурс објавен на 06.12.2021 година за да се школуваат на воена академија west point во соединетите американски држави во учебната 2022/2023 година

16.12.2021
Конечна ранг листа на кандидати кои се пријавиле на конкурс објавен на 06.12.2021 година за да се школуваат на Воена академија West Point во Соединетите Американски Држави во учебната 2022/2023 година

Конкурс за запишување на кандидат со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и усовршување за офицери за служби за потребите на министерството за одбрана и армијата на република северна македонија

16.12.2021
КОНКУРС за запишување на кандидат со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и усовршување за офицери за служби за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија

КОНКУРС за запишување на кандидат со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и усовршување за офицери за служби за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија

16.12.2021
КОНКУРС за запишување на кандидат со завршен прв циклус на студии за стручно оспособување и усовршување за офицери за служби за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија