Огласи

Конкурси

Соопштенија

Прелиминарна ранг листа по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на министерството за одбрана и на армијата на република северна македонија на прв циклус студии на воената академија генерал михаило апостолски скопје во учебната 2020/2021 год

01.09.2020
Прелиминарна ранг листа по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија Генерал Михаило Апостолски Скопје во учебната 2020/2021 година

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ТЕСТИРАЊЕ ПО МАТЕМАТИКА за кандидатите кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје во учебната 2020/21 година-прв уписен рок

21.08.2020
ИНФОРМАЦИЈА ЗА ТЕСТИРАЊЕ ПО МАТЕМАТИКА за кандидатите кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје во учебната 2020/21 година-прв уписен рок

Информација за тестирање по математика за кандидатите кои конкурирале за студенти/питомци на воената академија генерал михаило апостолски-скопје во учебната 2020/21 година-прв уписен рок

21.08.2020
ИНФОРМАЦИЈА ЗА ТЕСТИРАЊЕ ПО МАТЕМАТИКА за кандидатите кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија Генерал Михаило Апостолски-Скопје во учебната 2020/21 година-прв уписен рок

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОВЕРКА НА ФИЗИЧКА СПОСОБНОСТ за кандидатите кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје во учебната 2020/21 година-прв уписен рок

21.08.2020
ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОВЕРКА НА ФИЗИЧКА СПОСОБНОСТ за кандидатите кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје во учебната 2020/21 година-прв уписен рок

Информација за проверка на физичка способност за кандидатите кои конкурирале за студенти/питомци на воената академија генерал михаило апостолски-скопје во учебната 2020/21 година-прв уписен рок

21.08.2020
ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОВЕРКА НА ФИЗИЧКА СПОСОБНОСТ за кандидатите кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија Генерал Михаило Апостолски-Скопје во учебната 2020/21 година-прв уписен рок

Информација за спроведување на тестирање по Англиски јазик на 2 и 3та група. Тестирањето ќе се спроведе во касарна „Илинден“-Скопје во Центарот за странски јазици (20-21.08.2020 година)

19.08.2020
Информација за спроведување на тестирање по Англиски јазик на 2 и 3та група. Тестирањето ќе се спроведе во касарна „Илинден“-Скопје во Центарот за странски јазици (20-21.08.2020 година)

Информација за спроведување на тестирање по англиски јазик на 2 и 3та група. тестирањето ќе се спроведе во касарна илинден-скопје во центарот за странски јазици (20-21.08.2020 година)

19.08.2020
Информација за спроведување на тестирање по Англиски јазик на 2 и 3та група. Тестирањето ќе се спроведе во касарна Илинден-Скопје во Центарот за странски јазици (20-21.08.2020 година)