Огласи

Конкурси

Соопштенија

Информација за проверка на физичка способност за кандидатите кои конкурирале за студенти/питомци на воената академија генерал михаило апостолски-скопје во учебната 2020/21 година-прв уписен рок

21.08.2020
ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОВЕРКА НА ФИЗИЧКА СПОСОБНОСТ за кандидатите кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија Генерал Михаило Апостолски-Скопје во учебната 2020/21 година-прв уписен рок

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОВЕРКА НА ФИЗИЧКА СПОСОБНОСТ за кандидатите кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје во учебната 2020/21 година-прв уписен рок

21.08.2020
ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОВЕРКА НА ФИЗИЧКА СПОСОБНОСТ за кандидатите кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје во учебната 2020/21 година-прв уписен рок

Информација за спроведување на тестирање по Англиски јазик на 2 и 3та група. Тестирањето ќе се спроведе во касарна „Илинден“-Скопје во Центарот за странски јазици (20-21.08.2020 година)

19.08.2020
Информација за спроведување на тестирање по Англиски јазик на 2 и 3та група. Тестирањето ќе се спроведе во касарна „Илинден“-Скопје во Центарот за странски јазици (20-21.08.2020 година)

Информација за спроведување на тестирање по англиски јазик на 2 и 3та група. тестирањето ќе се спроведе во касарна илинден-скопје во центарот за странски јазици (20-21.08.2020 година)

19.08.2020
Информација за спроведување на тестирање по Англиски јазик на 2 и 3та група. Тестирањето ќе се спроведе во касарна Илинден-Скопје во Центарот за странски јазици (20-21.08.2020 година)

Информација за спроведување на тестирање по Англиски јазик на 1-вата група. Тестирањето ќе се спроведе во касарна „Илинден“-Скопје во Центарот за странски јазици ( 19.08.2020 година)

18.08.2020
Информација за спроведување на тестирање по Англиски јазик на 1-вата група. Тестирањето ќе се спроведе во касарна „Илинден“-Скопје во Центарот за странски јазици ( 19.08.2020 година)

Информација за спроведување на тестирање по англиски јазик на 1-вата група. тестирањето ќе се спроведе во касарна илинден-скопје во центарот за странски јазици ( 19.08.2020 година)

18.08.2020
Информација за спроведување на тестирање по Англиски јазик на 1-вата група. Тестирањето ќе се спроведе во касарна Илинден-Скопје во Центарот за странски јазици ( 19.08.2020 година)