Огласи

Конкурси

Соопштенија

:en the military academy strides forward to conquering new horizons within the eu educational and scientific family: :mk воената академија смело чекори кон освојување на нови хоризонти во европското образовно и научно семејство:

26.01.2021
The Military Academy Strides Forward to Conquering New Horizons within the EU Educational and Scientific FamilyВоената академија смело чекори кон освојување на нови хоризонти во европското образовно и научно семејство

:en the military academy shares its experiences in overcoming the challenges in the educational process during the covid pandemic: :mk воената академија ги споделува своите искуства во надминување на предизвиците во едукативниот процес за време на covid п

05.12.2020
The Military Academy shares its experiences in overcoming the challenges in the educational process during the COVID pandemicВоената академија ги споделува своите искуства во надминување на предизвиците во едукативниот процес за време на COVID пандемијата

Решение за прием на кандидати по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на министерството за одбрана и на армијата на република северна македонија на прв циклус студии на воената академија генерал михаило апостолски скопје во учебната 2020/20

03.09.2020
Решение за прием на кандидати по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија Генерал Михаило Апостолски Скопје во учебната 2020/2021 година

Конечна ранг листа по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на министерството за одбрана и на армијата на република северна македонија на прв циклус студии на воената академија генерал михаило апостолски скопје во учебната 2020/2021 година

02.09.2020
Конечна ранг листа по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија Генерал Михаило Апостолски Скопје во учебната 2020/2021 година