Огласи

Конкурси

Соопштенија

:en successfully accomplished ltta project activity by representatives from the military academy on the topic short-term staff training: :mk учество на претставници од воената академија на еразмус+ llta активност на тема краткорочна обука на персоналот:

17.04.2022
Successfully accomplished LTTA project activity by representatives from the Military Academy on the topic Short-term staff trainingУчество на претставници од Воената академија на Еразмус+ LLTA активност на тема Краткорочна обука на персоналот

:en innovation challenge of the military academy general mihailo apostolski, skopje and the nato act innovation hub, norfolk virginia : :mk предизвик за иновации на воената академија генерал михаило апостолски скопје, и иновацискиот центар на здружената к

14.04.2022
Innovation Challenge of the Military Academy General Mihailo Apostolski, Skopje and the NATO ACT Innovation Hub, Norfolk Virginia Предизвик за иновации на Воената Академија Генерал Михаило Апостолски Скопје, и Иновацискиот центар на Здружената Командата за Трансформации на НАТО од Норфолк, Вирџинија.