Огласи

Конкурси

Соопштенија

Решение за прием на кандидати по конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на министерството за одбрана и армијата на република северна македонија во учебната 2021/2022 година

14.09.2021
Решение за прием на кандидати по Конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и Армијата на Република Северна Македонија во учебната 2021/2022 година

Конечна ранг листа по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на министерството за одбрана и на армијата на република северна македонија на прв циклус студии на воената академија генерал михаило апостолски скопје во учебната 2021/2022 година

06.09.2021
Конечна ранг листа по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија Генерал Михаило Апостолски Скопје во учебната 2021/2022 година

Прелиминарна ранг листа по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на министерството за одбрана и на армијата на република северна македонија на прв циклус студии на воената академија генерал михаило апостолски скопје во учебната 2021/2022 год

03.09.2021
Прелиминарна ранг листа по конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија на прв циклус студии на Воената академија Генерал Михаило Апостолски Скопје во учебната 2021/2022 година

Информација за проверка на физичката способно на воениот стадион-Скопје за кандидатите кои конкурирале за студенти-питомци на Воената академија во учебната 2021-22 година-прв уписен рок

26.08.2021
Информација за проверка на физичката способно на воениот стадион-Скопје за кандидатите кои конкурирале за студенти-питомци на Воената академија во учебната 2021-22 година-прв уписен рок

Информација за проверка на физичката способно на воениот стадион-скопје за кандидатите кои конкурирале за студенти-питомци на воената академија во учебната 2021-22 година-прв уписен рок

26.08.2021
Ве информираме дека на ден 27.08.2021 година од 08:30 часот на Воениот стадион-Скопје (во градски парк до Национална арена „Тоше Проески ) ...

Информација за психолошко тестирање и систематски преглед за кандидатите кои конкурирале за студенти-питомци на Воената академија во учебната 2021-22 година-прв уписен рок

16.08.2021
Информација за психолошко тестирање и систематски преглед за кандидатите кои конкурирале за студенти-питомци на Воената академија во учебната 2021-22 година-прв уписен рок

Информација за психолошко тестирање и систематски преглед за кандидатите кои конкурирале за студенти-питомци на воената академија во учебната 2021-22 година-прв уписен рок

16.08.2021
Ве информираме дека на ден 23, 24, 25 и 26.08.2021 година ќе се спроведе психолошко тестирање и систематски прегледи во Воено медицинскиот ц...