Оглас за Еразмус + КА1 мобилност на студентите

10.11.2021

ОГЛАС за Еразмус + КА1 мобилност на студентите – питомците од Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје, во академската година 2021/2022