Огласи

Конкурси

Соопштенија

Воената академија организатор на Меѓународната конференција за воени комуникации и информациски системи (ICMCIS)

17.05.2023
Во организација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, Агенцијата за комуникации и информации на НАТО (НЦИА) и Националниот институт за истражување од Полска (НАСК) реализираше Меѓународната конференција за воени комуникации и информациски системи (ICMCIS). Конференцијата се реализираше во Скопје, во период од 16 до 17 мај 2023 година, и истата е дел од НАТО Information Systems Technology (IST) панелот, кој е еден од седумте панели на НАТО Организацијата за наука и технологија (NATO STO).

Воената академија организатор на 51-виот бизнис состанок на НАТО Information Systems Technology (IST) панелот, дел од НАТО Организацијата за наука и технологија (NATO STO)

15.05.2023
Во организација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје и Министерството за одбрана, започна реализацијата на 51-виот бизнис состанок на НАТО Information Systems Technology (IST) панелот, кој е еден од седумте панели НАТО Организацијата за наука и технологија (NATO STO). NATO STO е највисоко тело во НАТО за наука и технологија, во кое претставници од државата се професори од Воената академија.  На состанокот учесници се 60 претставници од сојузничките земји.

ISDL ПРОЕКТ - ПРВ ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ПАРТНЕРСКИ СОСТАНОК

11.05.2023
Во период 02-06.05.2023 година, во Ширнак, Р.Турција, се реализираше првиот транснационален состанок од Еразмус проектот Интеграција преку социјално и дигитално учење, KA210-ADU - “Integration by social and digital learning - ISDL” Project no. 2022-1-TR01-KA210-ADU-000084905.

Успешно реализирана обуката со наслов „Користење на платформи за е-учење и мултимедијални алатки во делот на едукација и дигитални вештини“ дел од Еразмус проектот „Future Classrooms Leadership“

29.04.2023
Во период од 24 до 28.04.2023 година, во просториите на Воената академија и во Охрид се реализираше обуката со наслов „Користење на платформи за е-учење и мултимедијални алатки во делот на едукација и дигитални вештини“. Обуката е дел од Еразмус проектот „Future Classrooms Leadership“ и истата има за цел да обезбеди соодветни знаења и вештини за користење на различни платформи за е-учење и инкорпорација на останати технолошки и мултимедијални алатки во делот на образованието.

Оглас за упатување на питомци од Воената Академија во Скопје на Интернационален воен лидерски курс организиран од Воениот Универзитет на копнената војска на Република Полска

10.04.2023

Оглас за упатување на питомци од Воената Академија во Скопје на Интернационален воен лидерски курс организиран од Воениот Универзитет на копнената