Огласи

Конкурси

Соопштенија

Воената академија организатор на Меѓународната конференција за воени комуникации и информациски системи (ICMCIS)

17.05.2023
Во организација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, Агенцијата за комуникации и информации на НАТО (НЦИА) и Националниот институт за истражување од Полска (НАСК) реализираше Меѓународната конференција за воени комуникации и информациски системи (ICMCIS). Конференцијата се реализираше во Скопје, во период од 16 до 17 мај 2023 година, и истата е дел од НАТО Information Systems Technology (IST) панелот, кој е еден од седумте панели на НАТО Организацијата за наука и технологија (NATO STO).

Воената академија организатор на 51-виот бизнис состанок на НАТО Information Systems Technology (IST) панелот, дел од НАТО Организацијата за наука и технологија (NATO STO)

15.05.2023
Во организација на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје и Министерството за одбрана, започна реализацијата на 51-виот бизнис состанок на НАТО Information Systems Technology (IST) панелот, кој е еден од седумте панели НАТО Организацијата за наука и технологија (NATO STO). NATO STO е највисоко тело во НАТО за наука и технологија, во кое претставници од државата се професори од Воената академија.  На состанокот учесници се 60 претставници од сојузничките земји.

ISDL ПРОЕКТ - ПРВ ТРАНСНАЦИОНАЛЕН ПАРТНЕРСКИ СОСТАНОК

11.05.2023
Во период 02-06.05.2023 година, во Ширнак, Р.Турција, се реализираше првиот транснационален состанок од Еразмус проектот Интеграција преку социјално и дигитално учење, KA210-ADU - “Integration by social and digital learning - ISDL” Project no. 2022-1-TR01-KA210-ADU-000084905.

Успешно реализирана обуката со наслов „Користење на платформи за е-учење и мултимедијални алатки во делот на едукација и дигитални вештини“ дел од Еразмус проектот „Future Classrooms Leadership“

29.04.2023
Во период од 24 до 28.04.2023 година, во просториите на Воената академија и во Охрид се реализираше обуката со наслов „Користење на платформи за е-учење и мултимедијални алатки во делот на едукација и дигитални вештини“. Обуката е дел од Еразмус проектот „Future Classrooms Leadership“ и истата има за цел да обезбеди соодветни знаења и вештини за користење на различни платформи за е-учење и инкорпорација на останати технолошки и мултимедијални алатки во делот на образованието.