Известување на Централната комисија за прием на кандидати за пилоти

11.06.2021