Огласи

Конкурси

Соопштенија

Конкурс за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во студиската 2014/2015 година

24.12.2014
Конкурс за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во студиската 2014/2015 година

:en short overview of the fourth and fifth day lectures at the nato atc terrorist use of cyberspace: :mk нато регионалната школа за сајбер одбрана користењето на сајберпосторот од страна на терористите – краток преглед на предавањата од четвртиот и петтио

16.12.2014
Short overview of the fourth and fifth day lectures at the NATO ATC Terrorist use of cyberspaceНАТО Регионалната школа за сајбер одбрана Користењето на сајберпосторот од страна на терористите – Краток преглед на предавањата од четвртиот и петтиот ден

:en short overview of the second and third day lectures at the nato atc terrorist use of cyberspace: :mk нато регионалната школа за сајбер одбрана користењето на сајберпосторот од страна на терористите – краток преглед на предавањата од вториот и третиот

11.12.2014
Short overview of the second and third day lectures at the NATO ATC Terrorist use of cyberspaceНАТО Регионалната школа за сајбер одбрана Користењето на сајберпосторот од страна на терористите – Краток преглед на предавањата од вториот и третиот ден

:en short overview of the first day lectures at the nato atc terrorist use of cyberspace: :mk нато регионалната школа за сајбер одбрана користењето на сајберпосторот од страна на терористите - краток преглед на предавањата од првиот ден :

09.12.2014
Short overview of the first day lectures at the NATO ATC Terrorist Use of CyberspaceНАТО Регионалната школа за сајбер одбрана Користењето на сајберпосторот од страна на терористите - Краток преглед на предавањата од првиот ден

:en the nato atc terrorist use of cyberspace has officially been opened: :mk официјално отворање на нато регионалната школа за сајбер одбрана користењето на сајберпосторот од страна на терористите:

09.12.2014
The NATO ATC Terrorist use of cyberspace has officially been openedОфицијално отворање на НАТО Регионалната школа за сајбер одбрана Користењето на сајберпосторот од страна на терористите

:en nato advanced research workshop the protection of critical energy infrastructure protection against emerging security challenges tbilisi georgia, november 2014: :mk воената академија со свој претставник на меѓународната напредна работилница спонзорира

26.11.2014
NATO Advanced Research Workshop The protection of Critical Energy Infrastructure Protection Against Emerging Security Challenges Tbilisi Georgia, November 2014ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА СО СВОЈ ПРЕТСТАВНИК НА МЕЃУНАРОДНАТА НАПРЕДНА РАБОТИЛНИЦА СПОНЗОРИРАНА ОД НАТО ВО ГРУЗИЈА ПОСВЕТЕНА НА ЗАШТИТА НА КРИТИЧНА ЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА