Огласи

Конкурси

Соопштенија

Решение за прием на кандидати за студенти на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во студиската 2014/2015 година

25.02.2015
Решение за прием на кандидати за студенти на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во студиската 2014/2015 година

Втор пријавен рок по Конкурс за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во студиската 2014/2015 година

25.02.2015
Втор пријавен рок по Конкурс за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во студиската 2014/2015 година

Втор пријавен рок по конкурс за запишување студенти на втор циклус на студии на воената академија генерал михаило апостолски – скопје во студиската 2014/2015 година

25.02.2015
Втор пријавен рок по Конкурс за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија Генерал Михаило Апостолски – Скопје во студиската 2014/2015 година

:en professor from the military academy among the world’s elite experts in dealing with the challenges from the terrorists’ use of cyberspace : :mk професор од воената академија меѓу светската елита од областа на справување со предизвиците од користењето

12.02.2015
Professor from the Military academy among the World’s elite experts in dealing with the challenges from the Terrorists’ use of cyberspace Професор од Воената академија меѓу светската елита од областа на справување со предизвиците од користењето на сајбер просторот од страна на терористите во НАТО Центарот во Турција

Прелиминарна ранг-листа на пријавените кандидати по конкурсот за запишување на трет циклус-докторски студии на воената академија

06.02.2015
Врз основа на член 66 од Статутот на Воена академија „Генерал Михаило Апостолски – Скопје и член 14 од Правилникот за условите, за крите...