Втор пријавен рок по конкурс за запишување студенти на втор циклус на студии на воената академија генерал михаило апостолски – скопје во студиската 2014/2015 година

25.02.2015

Воената академија ,,Генерал Михаило Апостолски” – Скопје, организира втор пријавен рок по Конкурс за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во студиската 2014/2015 година на следните студиски програми:

 

Научни студии (магистратура) од областа на:

-  Безбедност и одбрана (19 кандидати) и

-  Управување со кризи и заштита и спасување (1 кандидат)


Вториот пријавен рок трае од 25.02.2015 година до 27.02.2015 година