Огласи

Конкурси

Соопштенија

Јубилејни 27 години од основањето на Воената академија

12.06.2022
Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје, како единствена воена високообразовна институција во Република Северна Македонија на 14 јуни 2022 година одбележа 27 години од своето основање, за што беше организирана пригодна церемонија во просториите на Академијата со присуство на сите вработени во истата.