Огласи

Конкурси

Соопштенија

Конечна ранг - листа на кандидатите кои конкурирале на конкурсот објавен на 23.12.2015 година за запишување студенти на втор циклус на студии (специјализација за командни и штабни должности) на воената академија генерал михаило апостолски - скопје во учеб

12.03.2016
КОНЕЧНА РАНГ - ЛИСТА на кандидатите кои конкурирале на Конкурсот објавен на 23.12.2015 година за запишување студенти на втор циклус на студии (Специјализација за командни и штабни должности) на Воената академија Генерал Михаило Апостолски - Скопје во учебната 2015/2016 година

Прелиминарна ранг - листа на кандидатите кои конкурирале на конкурсот објавен на 23.12.2015 година за запишување студенти на втор циклус на студии (специјализација за командни и штабни должности) на воената академија генерал михаило апостолски - скопје

10.03.2016
ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ - ЛИСТА на кандидатите кои конкурирале на Конкурсот објавен на 23.12.2015 година за запишување студенти на втор циклус на студии (Специјализација за командни и штабни должности) на Воената академија Генерал Михаило Апостолски - Скопје во учебната 2015/2016 година

Прелиминарна ранг - листа на кандидатите кои конкурирале на конкурсот објавен на 23.12.2015 година за запишување студенти на втор циклус на студии (магистратура) на воената академија генерал михаило апостолски - скопје во учебната 2015/2016 година

08.03.2016
ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ - ЛИСТА на кандидатите кои конкурирале на Конкурсот објавен на 23.12.2015 година за запишување студенти на втор циклус на студии (МАГИСТРАТУРА) на Воената академија Генерал Михаило Апостолски - Скопје во учебната 2015/2016 година

Прелиминарна ранг листа и освоени поени од тестирањето по англиски јазик - конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на воената академија генерал михаило апостолски – скопје, на лица со завршен прв циклус на

01.02.2016
Прелиминарна ранг листа и освоени поени од тестирањето по Англиски Јазик - Конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија Генерал Михаило Апостолски – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија објавен на 06.05.2015.

Конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на воената академија генерал михаило апостолски – скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на министерството за одбрана и на армијата на република

15.01.2016
Конкурс за запишување слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија Генерал Михаило Апостолски – Скопје, на лица со завршен прв циклус на студии за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Македонија

Конкурс ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ - СКОПЈЕ ВО СТУДИСКАТА 2015/2016 ГОДИНА

23.12.2015
Конкурс ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА ВОЕНАТА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ“ - СКОПЈЕ ВО СТУДИСКАТА 2015/2016 ГОДИНА

Конкурс за запишување студенти на втор циклус на студии на воената академија генерал михаило апостолски - скопје во студиската 2015/2016 година

23.12.2015
Врз основа на член 21 од Законот на Воената академија („Службен весник на Република Македонија бр.83/2009), член 88 став 1 од Статутот на В...