Огласи

Конкурси

Соопштенија

Воена академија генерал михаило апостолски – скопје со најмлади истражувачи на 6-тата интернационална научна конференција за дефанзивни технологии – отех 2014

20.10.2014
Воена академија Генерал Михаило Апостолски – Скопје со најмлади истражувачи на 6-тата интернационална научна конференција за дефанзивни технологии – ОТЕХ 2014

Успешно изведена дводневна работилница на тема енергетската безбедност како дел од мозаикот на националната безбедност и меѓународната безбедност

30.09.2014
Енергетската безбедност како дел од мозаикот на националната безбедност и меѓународната безбедност беше темата на дводневната работилница ...

Родовите аспекти во одбраната за првпат содржани во дипломска работа од питомец на на воената академијагенерал михаило апостолски-скопје

27.08.2014
На Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски-Скопје, во текот на денешниот ден, беше одбранета дипломска работа на тема „Родовиот аспек...