Огласи

Конкурси

Соопштенија

Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија 2022

19.07.2022
Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија и студенти за потребите за управување со кризи на прв циклус студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ Скопје во учебната 2022/2023 година

Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на министерството за одбрана и на армијата на република северна македонија и студенти за потребите за управување со кризи на прв циклус студии на воената академија генерал михаило апостолски скопје во уч

19.07.2022
Конкурс за запишување студенти/питомци за потребите на Министерството за одбрана и на Армијата на Република Северна Македонија и студенти за потребите за управување со кризи на прв циклус студии на Воената академија Генерал Михаило Апостолски Скопје во учебната 2022/2023 година

Воената академија организатор на дводневна вежба cyber security drill (tabletop exercise – ttx), која се реализираше во Подгорица, Црна Гора

12.07.2022
Воената академија, препознаен лидер во областа на сајбер безбедноста во регионот, со поддршка на Стејт департментот на САД, а во соработка со CRDF GLOBAL и Иницијативата за сајбер и корпоративна безбедност и кризен менаџмент – C3I Скопје, на 11 и 12 јули 2022 година реализираше дводневна вежба во областа на сајбер безбедноста CYBER SECURITY DRILL (Tabletop Exercise – TTX) која се реализираше во Подгорица, Црна Гора.

Воената академија ко-организатор на инoвaцискиот предизвик на нато

29.06.2022
Во време кога светот сѐ уште се бори со пандемија и сите нејзини последици на економски и општествен план, „Био-одговор“, темата на Иновацискиот предизвик на НАТО во кој учествуваа многубројни институции и поединци овозможи платформа за размена на креативни и иновативни решенија во обидот да се спречат и полесно пребродат можни биолошки ризици и закани за човештвото, намерни, но и предизвикани од природни феномени.

Воената академија ко-организатор на Инoвaцискиот предизвик на НАТО

02.06.2022
Во време кога светот сѐ уште се бори со пандемија и сите нејзини последици на економски и општествен план, „Био-одговор“, темата на Иновацискиот предизвик на НАТО во кој учествуваа многубројни институции и поединци овозможи платформа за размена на креативни и иновативни решенија во обидот да се спречат и полесно пребродат можни биолошки ризици и закани за човештвото, намерни, но и предизвикани од природни феномени.