Гостување во емисија по повод јубилејни 27 години од основањето на Воената академија

13.06.2022

По повод јубилејни 27 години од основањето на Воената академија, вон. проф. Александар Петровски, потполковник и питомците Арџина Груби и Кристијан Петров, гостуваа во утринска емисија на МРТ. Целта на гостувањето е денот на Воената академија 14 јуни, 27 години од формирањето на академијата. Исто така беше истакната меѓународната соработка на институцијата преку проекти поддржани од НАТО и ЕУ, како и процесот на размена на питомци, студенти и наставен кадар со партнерските институции од регионот и пошироко.

Видео