Огласи

Конкурси

Соопштенија

Известување за продолжување на рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на воената академија генерал михаило апостолски – скопје

28.04.2016
Известување за продолжување на рокот за пријавување на заинтересираните кандидати за упис на стручно оспособување и усовршување за родот авијација на Воената академија Генерал Михаило Апостолски – Скопје

:en military academy general mihailo apostolski co-organizer of a nato advanced research workshop in the field of cyber defence: :mk воената академија генерал михаило апостолски ко-организатор на нато напредна истражувачка работилница од областа на сајбер

24.04.2016
Military Academy General Mihailo Apostolski co-organizer of a NATO Advanced Research Workshop in the field of Cyber DefenceВоената академија Генерал Михаило Апостолски ко-организатор на НАТО напредна истражувачка работилница од областа на сајбер одбраната

:en the 4th siars (smart i (eye) advisory rescue system) project workshop was successfully organized in the period 03-06. april 2016: :mk во период од 03-06 април 2016 година се одржа 4-тaта по ред работилница поврзана со siars (smart i (eye) advisory res

31.03.2016
The 4th SIARS (Smart I (eye) Advisory Rescue System) project workshop was successfully organized in the period 03-06. April 2016Во период од 03-06 Април 2016 година се одржа 4-тaта по ред работилница поврзана со SIARS (Smart I (eye) Advisory Rescue System) проектот

Конечна ранг - листа на примени кандидати кои конкурирале на конкурсот објавен на 23.12.2015 година за запишување студенти на втор циклус на студии (магистратура) на воената академија генерал михаило апостолски - скопје во учебната 2015/2016 година од обл

29.03.2016
КОНЕЧНА РАНГ - ЛИСТА на примени кандидати кои конкурирале на Конкурсот објавен на 23.12.2015 година за запишување студенти на втор циклус на студии (МАГИСТРАТУРА) на Воената академија Генерал Михаило Апостолски - Скопје во учебната 2015/2016 година од областа Управување со кризи заштита и спасување (втор уписен рок)

Конечна ранг листа на кандидати пријавени на конкурсот за запишување на слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација кои поминале проверка-селекција во воздух

25.03.2016
Конечна ранг листа на кандидати пријавени на конкурсот за запишување на слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација кои поминале проверка-селекција во воздух

Конечна ранг листа на кандидати пријавени на конкурсот за запишување на слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација кои поминале проверка-селекција во воздух

25.03.2016
Конечна ранг листа на кандидати пријавени на конкурсот за запишување на слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација кои поминале проверка-селекција во воздух

Прелиминарна ранг листа на кандидати пријавени на конкурсот за запишување на слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација кои поминале проверка-селекција во воздух

22.03.2016
ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА на кандидати пријавени на конкурсот за запишување на слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација кои поминале проверка-селекција во воздух

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА на кандидати пријавени на конкурсот за запишување на слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација кои поминале проверка-селекција во воздух

22.03.2016
ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА на кандидати пријавени на конкурсот за запишување на слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација кои поминале проверка-селекција во воздух

РЕШЕНИЕ за прием на кандидати за студенти за запишување на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2015/2016 година од областа Управување со кризи и заштита и спасување

21.03.2016
РЕШЕНИЕ за прием на кандидати за студенти за запишување на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во учебната 2015/2016 година од областа Управување со кризи и заштита и спасување