Огласи

Конкурси

Соопштенија

ИСПРАВКА НА КОНКУРС за избор на наставници и соработници на Воената академија во Скопје – објавен во весникот Дневник на ден 05.12.2013 година

25.08.2014
ИСПРАВКА НА КОНКУРС за избор на наставници и соработници на Воената академија во Скопје – објавен во весникот Дневник на ден 05.12.2013 година

Конкурс за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ -Скопје во студиската 2013/2014 година

20.08.2014
Конкурс за запишување студенти на втор циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ -Скопје во студиската 2013/2014 година