Информација за приемниот испит за кандидатите за втор циклус 2013/2014

01.10.2013

Приемниот испит ќе се оддржи на ден 24.10.2013 година во периодот од 14:30 до 16:00 часот во амфитетарот во објектот бр.54 во Воената академија, касарна „Гоце Делчев“ во Скопје.

Испитот ќе се реализира во траење од 90 минути. Истиот ќе содржи 10 прашања од 100-те претходно објавени. Сите кандидати кои го полагаат испитот, во просторијата за полагање да влезат само со две пенкала (без никаква дополнителна литература во било каков формат и без мобилни телефони или други уреди за комуникација). Секој кандидат кој нема да ја испочитува оваа напомена ќе биде отстранет од полагање.