Огласи

Конкурси

Соопштенија

Решение за прием на кандидати за студенти на трет циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во студиската 2014/2015 година

05.06.2015
Решение за прием на кандидати за студенти на трет циклус на студии на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје во студиската 2014/2015 година

:en the vice dean hadji-janev as a plenary speaker among the elite cyber security experts during the workshop organized by the european center for security studies, george c marshal, in garmisch- partenkirchen - germany: :mk продеканот хаџи-јанев како пле

08.05.2015
The Vice Dean Hadji-Janev as a plenary speaker among the elite cyber security experts during the Workshop organized by the European Center for Security Studies, George C Marshal, in Garmisch- Partenkirchen - GermanyПродеканот Хаџи-Јанев како пленарен предавач меѓу елитни експерти од областа на сајбер безбедоста на работилница во организација на Европскиот Центар за безбедносни студии - Џорџ Ц. Маршал, во Гармиш-Партенкирхен, Германија