Информација за тестирање по математика за кандидатите кои конкурирале за студенти/питомци на воената академија генерал михаило апостолски-скопје во учебната 2022/23 година-прв уписен рок

29.07.2022

Ве информираме дека на ден 04.08.2022 година со почеток од 09:30 часот ќе се спроведе тестирање по Математика. Тестирањето ќе се спроведе во училниците на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје. Кандидатите треба да пристигнат до 09:00 часот поради административна проверка.

Со себе понесете документ за утврдување на идентитетот (лична карта или пасош) и прибор за пишување (пенкало).