Информација за тестирање по англиски јазик за кандидатите кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје во учебната 2022/23 година-прв уписен рок

04.08.2022

 

Ве информираме дека во деновите
  • 09.08.2022 г. (кандидати со ID од 01-30)
  • 10.08.2022г. (кандидати со ID од 31-59)

со почеток од 08:30 часот ќе се спроведе тестирање по Англиски јазик. Тестирањето ќе се спроведе во Центарот за странски јазици во касарна „Илинден“ - Скопје. Кандидатите треба да пристигнат до 08:00 часот поради административна проверка.
Со себе понесете документ за утврдување на идентитетот (лична карта или пасош) и прибор за пишување (пенкало).