Одлука по приговор за прелиминарна ранг листа на кандидати 2022

26.08.2022

Одлука по приговор за прелиминарна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воена академија, според Конкурс објавен на ден 19.07.2022 година (прв уписен рок)