Конечна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти 2022

25.08.2022

Конечна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воена академија, според Конкурс објавен на ден 19.07.2022 година (прв уписен рок)