Јавен повик за набавка на материјални средства согласно програмата INTERRREG IPA CBC - PREVEN-T

29.08.2022

Воената Академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, за потребите на проектот „Современи алатки за навремена прогноза и мониторинг на ризици од шумски пожари и поплави и иновативни техники за заштита и подготвеност на граѓаните“, објавува јавен повик за набавка на ИТ опрема.

 

 

 

 

 

Покана за тендер:

INVITATION TO TENDER

Дел А:

Part A. Instructions to tenderers

Дел Б:

Part B. Draft contract_SC

Дел Ц:

Part C. Further information

Дел Д:

Part D. Tender form for a supply contract