Решение за прием на кандидати по конкурсот за запишување на студенти/питомци на прв циклус на студии за потребите на министерството за одбрана и армијата на република северна македонија во учебната 2021/2022 година

14.09.2021

resenie za primanje na pitomci_page-0001 resenie za primanje na pitomci_page-0002


GALLERY

Декан: Митко Богданоски
Продекан: Елениор Николов
Продекан: Ненад Танески

СООПШТЕНИЈА