Огласи

Конкурси

Соопштенија

:en successful accomplishment of the common security and defense policy (csdp) orientation course: :mk успешно реализиран курсот за запознавање со заедничките безбедносни и одбранбени политики (common security and defence policy (csdp) orientation course)

08.06.2021
Successful accomplishment of the Common Security and Defense Policy (CSDP) Orientation courseУспешно реализиран курсот за запознавање со заедничките безбедносни и одбранбени политики (Common Security and Defence Policy (CSDP) Orientation course)

:en the military academy strides forward to conquering new horizons within the eu educational and scientific family: :mk воената академија смело чекори кон освојување на нови хоризонти во европското образовно и научно семејство:

26.01.2021
The Military Academy Strides Forward to Conquering New Horizons within the EU Educational and Scientific FamilyВоената академија смело чекори кон освојување на нови хоризонти во европското образовно и научно семејство

:en the military academy shares its experiences in overcoming the challenges in the educational process during the covid pandemic: :mk воената академија ги споделува своите искуства во надминување на предизвиците во едукативниот процес за време на covid п

05.12.2020
The Military Academy shares its experiences in overcoming the challenges in the educational process during the COVID pandemicВоената академија ги споделува своите искуства во надминување на предизвиците во едукативниот процес за време на COVID пандемијата