Огласи

Конкурси

Соопштенија

Информација за проверка на физичката способно на воениот стадион-Скопје за кандидатите кои конкурирале за студенти-питомци на Воената академија во учебната 2021-22 година-прв уписен рок

26.08.2021
Информација за проверка на физичката способно на воениот стадион-Скопје за кандидатите кои конкурирале за студенти-питомци на Воената академија во учебната 2021-22 година-прв уписен рок

Информација за психолошко тестирање и систематски преглед за кандидатите кои конкурирале за студенти-питомци на Воената академија во учебната 2021-22 година-прв уписен рок

16.08.2021
Информација за психолошко тестирање и систематски преглед за кандидатите кои конкурирале за студенти-питомци на Воената академија во учебната 2021-22 година-прв уписен рок

Информација за психолошко тестирање и систематски преглед за кандидатите кои конкурирале за студенти-питомци на воената академија во учебната 2021-22 година-прв уписен рок

16.08.2021
Ве информираме дека на ден 23, 24, 25 и 26.08.2021 година ќе се спроведе психолошко тестирање и систематски прегледи во Воено медицинскиот ц...

Информација за тестирање по англиски јазик за кандидатите кои конкурирале за студенти-питомци на Воената академија во учебната 2021-22 година-прв уписен рок

16.08.2021
Информација за тестирање по англиски јазик за кандидатите кои конкурирале за студенти-питомци на Воената академија во учебната 2021-22 година-прв уписен рок

Информација за тестирање по англиски јазик за кандидатите кои конкурирале за студенти-питомци на воената академија во учебната 2021-22 година-прв уписен рок

16.08.2021
Ве информираме дека на ден 16, 17 и 18.08.2021 година ќе се спроведе тестирање по Англиски јазик. Тестирањето ќе се спроведе во касарната „И...

Информација за тестирање по математика за кандидатите кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје во учебната 2021/22 година-прв уписен рок

09.08.2021
Информација за тестирање по математика за кандидатите кои конкурирале за студенти/питомци на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“-Скопје во учебната 2021/22 година-прв уписен рок

Информација за тестирање по математика за кандидатите кои конкурирале за студенти/питомци на воената академија генерал михаило апостолски-скопје во учебната 2021/22 година-прв уписен рок

09.08.2021
Ве информираме дека на ден 11.08.2021 година со почеток од 10:00 часот ќе се спроведе тестирање по Математика. Тестирањето ќе се спроведе во...