Одлука по приговор за прелиминарна ранг листа на кандидати 2022

08/26/2022 - 10:00

Одлука по приговор за прелиминарна ранг листа на кандидати за прием на школување на питомци и студенти на Воена академија, според Конкурс објавен на ден 19.07.2022 година (прв уписен рок)