Конечна ранг листа на прв циклус студии на Воената академија според конкурс објавен на ден 27.06.2023 (прв уписен рок)

14.08.2023

Конечна ранг листа на прв циклус студии на Воената академија според конкурс објавен на ден 27.06.2023 (прв уписен рок)

Конечна ранг листа