Конечна ранг листа на прв циклус студии на Воената академија според конкурс објавен на ден 27.06.2023 (прв уписен рок)

08/14/2023 - 11:42

Конечна ранг листа на прв циклус студии на Воената академија според конкурс објавен на ден 27.06.2023 (прв уписен рок)

Конечна ранг листа