Прелиминарна ранг листа на кандидати пријавени на конкурсот за запишување на слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација кои поминале проверка-селекција во воздух

22.03.2016
ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА
на кандидати пријавени на конкурсот за запишување на слушатели на
стручно оспособување и усовршување за родот авијација кои поминале проверка-селекција во воздух

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА на кандидати пријавени на конкурсот за запишување на слушатели на стручно оспособување и усовршување за родот авијација  кои поминале проверка-селекција во воздух