Трет уписен рок за прием на кандидати за запишување на студенти-питомци на прв циклус на студии на Воената академија-Скопје во учебната 2011/2012 година според Конкурсот објавен на ден 30.07.2011 година

27.08.2014

 

Ве известуваме дека:
1. Одбрана (офицери) – има 11 слободни места
2. Заштита и спасување – 3 слободни места
3. Управување со кризи – 2 слободни места
Забелешка:
Документите се поднесуваат на ден 15.09.2011 година до 16:30 часот