Трет уписен рок за прием на кандидати за запишување на студенти-питомци на прв циклус на студии на воената академија-скопје во учебната 2011/2012 година според конкурсот објавен на ден 30.07.2011 година

27.08.2014

Ве известуваме дека:

1. Одбрана (офицери) – има 11 слободни места

2. Заштита и спасување – 3 слободни места

3. Управување со кризи – 2 слободни места

Забелешка:

Документите се поднесуваат на ден 15.09.2011 година до 16:30 часот